Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo  Strategaeth Ystad Heddlu Gwent.

 

PCCG-2018-003
Dyddiad yr Adroddiad: 23rd March 2018

Bydd y strategaeth yn ddogfen fyw a bydd yn cael ei diwygio, yn ôl yr angen, i sicrhau y bydd gofynion plismona a gofynion y cyhoedd yn dal i fod yn sail iddi, wrth iddynt newid yn y dyfodol.

 

Rhannu hyn: