Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd ar 28 Hydref 2019 ac mae'n fodlon ar y cynnydd.

PCCG-2019-069
Dyddiad yr Adroddiad: 17th January 2020

 

Rhannu hyn: