Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cadarnhau'r Gyllideb Heddlu a Throseddu ar gyfer 2018-19.

 

OCCG-2018-010
Dyddiad yr Adroddiad: 23rd March 2018

Mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn pennu'r gyllideb ar gyfer 2018-19 ac yna'n pennu praesept treth y cyngor yn dilyn trafodaeth â'r Panel Heddlu a Throseddu.

 

Rhannu hyn: