Partneriaethau

Mae partneriaid yn cynnwys sefydliadau sy'n gweithio ar ddiogelwch cymunedol, troseddau, cyffuriau, iechyd neu gyfiawnder troseddol yn lleol, neu fel rhan o'r panel heddlu a throseddu, sy'n craffu ar berfformiad a phenderfyniadau'r Comisiynydd.

Mae dyletswydd ar y Comisiynydd, wrth gyflawni ei swyddogaethau i:

  • dalu sylw i flaenoriaethau perthnasol pob partner diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol cyfrifol
  • cydweithredu â phartneriaid diogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol ar gyfer materion trosedd ac anhrefn
  • ynghyd â chyrff cyfiawnder troseddol yn ardal Gwent, trefnu (cyn belled â'i bod yn briodol i wneud hynny) i arfer swyddogaethau i ddarparu system cyfiawnder troseddol effeithlon ac effeithiol i bobl Gwent.

Partneriaid Cyfiawnder Troseddol (Y Bwrdd Cyfiawnder Troseddol)

Diogelwch Cymunedol

Gwent Mwy Diogel

Rhannu hyn: