Eich hawl i weld gwybodaeth

Eich hawl i weld y wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch chi

Gwneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Canllawiau ar sut i wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Cais Gorfodol gan Wrthrych am Wybodaeth

Beth os yw eich cyflogwr yn gofyn i chi wneud Cais Gwrthrych am Wybodaeth?

Apeliadau a Chwynion

Eich hawliau os ydych yn anhapus â'r ymateb i'ch Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Rhannu hyn: