Datganiad Polisi Rheoli Cofnodion a'r Atodlen Cadw a Gwaredu

Mae rheoli cofnodion yn effeithiol yn hanfodol er mwyn cefnogi cydymffurfiaeth â'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, adran 46 o'r Cod Rheoli Cofnodion a gyflwynwyd o dan y Ddeddf a'r Ddeddf Diogelu Data. 

Mae'r Datganiad Polisi Rheoli Cofnodion a'r Atodlen Cadw a Gwaredu yn nodi sut y mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn bwriadu cyflawni ei rhwymedigaethau statudol o dan y Ddeddf ac Adran 46 o'r Cod. 

Saesneg

Records Retention Policy
Records Retention Schedule

Rhannu hyn: