Canllawiau Brand Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent

Mae canllawiau wedi'u darparu ar sut i ddefnyddio brand Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent ar yr holl ddeunydd cyfathrebu yn gywir ac yn effeithiol.

Os bydd angen copi o'r logo arnoch, cysylltwch â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Saesneg

Rhannu hyn: