Cwynion - Golwg gyffredinol

Mae Swyddfa'r Comisiynydd yn cymryd cwynion o ddifrif ac rydym am sicrhau bod y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i gymunedau yn broffesiynol, yn effeithiol ac yn effeithlon.

Rydym yn cydnabod y bydd adegau pan fydd pobl yn teimlo'n anfodlon ar y gwasanaeth maen nhw wedi ei dderbyn. Gall hyn fod o ganlyniad i ddigwyddiad penodol y maen nhw wedi ymwneud ag ef, penderfyniad polisi ynghylch plismona eu cymdogaeth neu ymddygiad unigolyn penodol sy'n gyflogedig gan yr heddlu neu'r Comisiynydd.

Mae pedwar prif gorff yn ymwneud â chwynion am blismona a'r heddlu;

*eich Comisiynydd;
*y Panel Heddlu a Throsedd;
*y Prif Gwnstabl; a
*Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu. 

Bydd pa un o'r cyrff hyn sy’n briodol i ymdrin â chwyn am blismona neu'r heddlu yn dibynnu'n gyffredinol ar yr hyn y mae'r gŵyn yn ei chylch, ei natur a'i difrifoldeb.

I weld sut rydym yn ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol, darllenwch ein  hysbysiad preifatrwydd.

Gwneud cwyn yn erbyn Heddlu Gwent

Sut i wneud cwyn yn erbyn swyddog heddlu, aelod o staff heddlu neu gŵyn sefydliadol am Heddlu Gwent

Gwneud cais am adolygiad o gŵyn

Sut i ofyn am adolygiad o gŵyn y mae Heddlu Gwent wedi ymdrin â hi

Cwynion yn erbyn y Prif Gwnstabl

Sut i wneud cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl

Cwynion yn erbyn y Comisiynydd a’r Dirprwy Gomisiynydd

Sut i wneud cwyn yn erbyn y Comisiynydd a'r Dirprwy Gomisiynydd

Cwynion yn erbyn Swyddfa’r Comisiynydd

Sut i wneud cwyn yn erbyn aelod o staff neu wirfoddolwr Swyddfa'r Comisiynydd neu gŵyn sefydliadol yn erbyn Swyddfa'r Comisiynydd

Cwynion yn ymwneud â Safonau’r Gymraeg

Cwynion yn ymwneud â chydymffurfiaeth Swyddfa'r Comisiynydd gyda Safonau'r Gymraeg

Canmoliaeth

Canmoliaeth

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Rhannu hyn: