Beth yw rôl Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu?

Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu sy'n goruchwylio system cwynion yr heddlu yng Nghymru a Lloegr. Mae'n ymchwilio i'r materion mwyaf difrifol, gan gynnwys marwolaethau yn dilyn cyswllt â'r heddlu, ac yn pennu'r safonau y dylai'r heddlu lynu wrthynt wrth ymdrin â chwynion. Mae’n defnyddio'r hyn mae wedi ei ddysgu yn sgil ei gwaith i ddylanwadu ar newidiadau yn y maes plismona.

Mae'n annibynnol ac yn gwneud penderfyniadau'n gwbl annibynnol ar yr heddlu a'r llywodraeth.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i policeconduct.gov.uk