Monitro'r Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

Mae gan y Comisiynydd gyfrifoldeb statudol o dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 i fonitro'r Cynllun Annibynnol Ymweld â Dalfeydd.

Cyhoeddir cofnodion a diweddariadau blynyddol pob cyfarfod yn unol â chyfrifoldebau monitro'r Comisiynydd.

2019/20


2018/19


2017/18


 

Rhannu hyn: