Cod Ymddygiad ar gyfer Dioddefwyr Troseddau

Gwybodaeth i Ddioddefwyr Troseddau

Os ydych chi wedi bod yn ddioddefwr trosedd, mae gennych hawl i rywfaint o wybodaeth a chefnogaeth gan sefydliadau cyfiawnder troseddol fel yr heddlu a’r llysoedd. 

Mae’r Victims’ Code yn ddogfen Llywodraeth sy’n egluro beth y gallwch ei ddisgwyl gan y sefydliadau hyn o’r funud y byddwch yn rhoi gwybod am drosedd hyd nes bod treial wedi dod i ben. Mae gwybodaeth ar gael i helpu dioddefwyr i ddeall eu hawliau dan y Cod:

Victims of Crime - Understanding the support you can get   

Victims of Crime - Understanding the support you should get (fersiwn hawdd ei deall)  

Code of Practice – fersiwn sain   

Mae gwybodaeth ar gael hefyd ar gyfer dioddefwyr troseddau ifanc, sy’n cael eu cynnwys yn y Cod Ymarfer:

Victims of Crime - Understanding the support you should get 

Mae'r Cod Dioddefwyr yn berthnasol i bob dioddefwr troseddau o dan y Safonau Cofnodi Troseddau Cenedlaethol (NCRS) ac yn nodi'r gwasanaethau fydd yn cael eu darparu ar gyfer dioddefwyr troseddau yn Lloegr a Chymru gan asiantaethau cyfiawnder troseddol.

Mae'r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnwys yn y Cod fel 'darparwr gwasanaeth'.

Cod Ymddygiad ar gyfer Dioddefwyr Troseddau

Cysylltu â Ni