Sut y gellir gweithredu sbardun cymunedol?

Sut y gellir gweithredu sbardun cymunedol?

Os yw achwynydd o'r farn bod ei gŵyn yn bodloni'r meini prawf uchod, mae nifer o ffyrdd y gall y pwynt cyswllt unigol wneud cais i weithredu'r Sbardun Cymunedol, fel a ganlyn:

·         rhif ffôn

·         cyfeiriad e-bost

·         canolfannau dinesig Awdurdodau Lleol