Pwy sy'n gallu gweithredu'r Sbardun Cymunedol?

Pwy sy'n gallu gweithredu'r Sbardun Cymunedol?

Gall y canlynol weithredu'r Sbardun Cymunedol:

  • Dioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol,
  • Cynrychiolydd y dioddefwr, ar ei ran (e.e. aelod o'r teulu, ffrind, gofalwr, cynghorydd, AS neu unigolyn proffesiynol arall, a hynny gyda chaniatâd y dioddefwr yn unig).
  • Busnesau neu Grŵp Cymunedol