Beth os fydd yr achwynydd yn anhapus â phenderfyniad y panel?

Beth os fydd yr achwynydd yn anhapus â phenderfyniad y panel?

Os yw'r achwynydd yn anhapus â'r canlynol: 

i.        y modd y cafodd y cais ei brosesu, neu

ii.        sut y cyflawnwyd yr adolygiad,

Mae gan yr achwynydd yr hawl i ofyn am adolygu'r achos.


Pwy i gysylltu gyda am Geisiadau Sbardun Cymunedol yng Ngwent:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Y Ganolfan Ddinesig
Glyn Ebwy
NP23 6XB

Person Arweiniol: Helena Hunt
E-bost: helena.hunt@blaenau-gwent.gov.uk
Ffôn: 01495 356147

Cyngor Sir Fynwy
Neuadd y Sir
Rhadyr
Brynbuga
NP15 1GA

Person Arweiniol: Andrew Mason
E-bost: andrewmason@monmouthshire.gov.uk
Ffôn: 01633 644210

Cyngor Dinas Casnewydd
Y Ganolfan Ddinesig
Heol Godfrey
Casnewydd
NP20 4UR

Person Arweiniol: Chris Norman
E-bost: christopher.norman@newport.gov.uk
Ffôn: 01633 851764

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Ty Penallta
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
Caerphilly
CF82 7PG

Person Arweiniol: Natalie Kenny
E-bost: kennyn@caerphilly.gov.uk
Ffôn: 01443 864374

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Y Ganolfan Ddinesig
Pontypool
Torfaen
NP4 6YB

Person Arweiniol: Karen Kerslake
E-bost: karen.kerslake@torfaen.gov.uk
Ffôn: 01633 628971