Camau Unioni Cymunedol y Sbardun Cymunedol

Camau Unioni Cymunedol a Sbardun Cymunedol

Mae pwerau mwy effeithiol sy'n rhoi amddiffyniad gwell ar gyfer y rhai sy'n agored i niwed ac mwy o lais i ddioddefwyr troseddau lefel isel ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (ASB) wedi cael eu cyflwyno.

Yn unol â deddfwriaeth newydd ac yn effeithiol o 20 Hydref 2014, bydd y mesur Unioni Cymunedol newydd a'r mesur Sbardun Cymunedol ar gyfer Gwent yn rhoi mwy o lais i dioddefwyr yn y gosb y tu allan i'r llys o droseddwyr.  Mi fydd y mesurau hefyd yn gwella'r ffordd y mae asiantaethau lleol yn delio â chwynion parhaus o ymddygiad gwrth-gymdeithasol.