Beth Ydym Yn Ei Wario a Sut Yr Ydym Yn Ei Wario

Beth Ydym Yn Ei Wario a Sut Yr Ydym Yn Ei Wario

Gwybodaeth ariannol

  • Statws Diwrnod Credydwyr Blynyddol:
Blwyddyn Ariannol
Cyfran yr anfonebau dilys ac nad oes dadl yn eu cylch a dalwyd o fewn 30 diwrnod yn unol â rheoliad 113Faint o log a dalwyd i gyflenwyr oherwydd achos o dorri'r gofyniad yn rheoliad 113
2015/1690.09%£0.00
2015/1676.93%£380.00

Contractau

Strwythur Cyflogau a Graddio

Archwiliad