Sut i ddod o hyd i ni

Sut i ddod o hyd i ni

Cyfarwyddiadau i Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, Pencadlys yr Heddlu, Heol Tyrpeg, Croesyceiliog, Cwmbrân, NP44 2XJ

O’r M4 (Casnewydd)

Gadewch yr M4 ar gyffordd 26 gan ymuno â’r A4051 Heol Malpas ac anelu tua’r gogledd tuag at Gwmbrân. Ar y cylchfan, cymerwch y trydydd troad gan ymuno â’r A4042 a dilyn yr arwyddion ar gyfer Pencadlys yr Heddlu.

O’r A467 (Crymlyn)

Wrth y prif oleuadau traffig yng nghyffordd (Traphont) Crymlyn, ewch ar hyd yr A472 Heol Hafod-yr-ynys i Bont-y-pŵl. Ar y cylchfan bach, ewch yn syth yn eich blaen gan ymuno â’r A4042 i gyfeiriad Cwmbrân a dilyn yr arwyddion ar gyfer Pencadlys yr Heddlu.

O’r A4042 (Y Fenni)

Dilynwch yr A4042 tua’r de i gyfeiriad Pont-y-pŵl/Cwmbrân a dilynwch yr arwyddion ar gyfer Pencadlys yr Heddlu.