Ffurflen Anfodlonrwydd neu Ganmoliaeth

Ffurflen Anfodlonrwydd ac Ganmoliaeth

(Nodwch a oes angen ymateb Cymraeg)
(Nodwch yr hyn a ddigwyddodd, ynghyd â'r dyddiad a phwy oedd yn rhan o'r digwyddiad)
(A oedd y ffurflen hon wedi bodloni eich gofynion?)