Cysylltu â Ni

Cysylltu â Ni

Os hoffech gysylltu â ni am unrhyw reswm, neu os oes gennych sylwadau neu awgrymiadau am blismona yn ardal Gwent, gallwch anfon neges e-bost atom, (commissioner@gwent.pnn.police.uk) ein ffacsio ar 01633 643095, ein ffonio ar 01633 642200 neu ysgrifennu atom yn y cyfeiriad isod.

Rydym yn croesau gohebiaeth yn y Gymraeg a ble i law, a byddwn yn ateb yn y Gymreag - ni fydd hyn yn oedi ein hymateb. Os hoffech dderbyn gohebiaeth o hyn ymlaen yn y Gymraeg neu os ydych wedi cael eich wahodd i gyfweliad neu cyfarfod ac hoffwch ddefnyddio’r Gymraeg, danfonwch ebost at: Commissioner@gwent.pnn.police.uk. Darperir gwasanaethau cyfieithu.

Gwybodaeth am sut i wneud cwyn.

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar agor rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9am a 4pm ar ddydd Gwener. Rydym bob amser yn awyddus i wybod beth yw eich barn. Rydym yn croesawu ac yn gwerthfawrogi eich barn.

Prif Weithredwr
Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Pencadlys yr Heddlu
Croesyceiliog
Cwmbrân
Gwent
NP44 2XJ

Noder
NID
yw Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yr un fath â Gwasanaeth yr Heddlu ar gyfer Gwent. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau gweithredol, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101 neu ar gyfer ymholiadau cyffredinol, 01633 838111, neu ewch i www.gwent.police.uk.