Exception: The basic syntax of the TS-Config is not correct.

Rhaglen Waith

Blaenoriaethau

1. Darparu gwasanaeth o'r ansawdd gorau posibl.
2. Lleihau nifer y troseddau a'u hatal
3. Cymryd camau gweithredu mwy effeithiol i leihau'r achosion o ymdygiad gwrthgymdeithasol
4. Diogelu pobl rhag niwed difrifol
5. Gwneud y defnydd gorau o adnoddau a sicrhau Gwerth am Arian

 

RHAGLEN A BLAENORIAETHAU

AMSERLEN

 

 

2013/142015/162016/17
1Dioddefwyr wrth wraidd - 1,2,3,4

v

v

v

v

2Gwrando ar bobl yn ein cymunedau - 1,2,3,4

v

v

v

v

3

Sicrhau Ail Gam y Trosglwyddiad staff erbyn mis Ebrill 2014 - 1,2,3,4,5

v

v

v

v

4

Gwella hyder y cyhoedd - 1,2,3,4,5

v

v

v

v

5

Atal troseddau ac achosion o anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol - 1,2,3,4

v

v

v

v

6

Adolygiad parhaol o strategaethau parhaus yr heddlu (anweithredol) - 1,2,3,4,5

v

v

v

v

7

Adolygiad PACT - 1,2,3,4

v

v

 

 

8

Gweithio'n effeithiol mewn partneriaeth er mwyn darparu mentrau diogelwch cymunedol yn well - 1,2,3,4,5

v

v

v

v

9

Cydweithredu - 1,2,4,5

v

v

v

v

10

(i)    Model comisiynu cadarn  - 1,2,3,4

(ii)   Gweithredu a monitro

v

 

 

 

 

v

 

 

v

 

 

v

11

Ddim yn preifateiddio plismona craidd - 1

v

v

v

v

Mae'r meysydd gwaith hyn yn atodol at y dyletswyddau statudol a roddir ar y Comisiynydd gan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011.