2018

Treuliau a Gwariant 2018

Ebrill
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Mawrth
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Chwefror
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Ionawr 
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant