2018

Treuliau a Gwariant 2018

Awst
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Gorffennaf
Treuliau
Gwariant

Mehefin
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Mai
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Ebrill
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Mawrth
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Chwefror
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Ionawr 
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant