Treuliau a Gwariant

Treuliau a Gwariant

Diffinnir treuliau fel y costau hynny y mae'r Comisiynydd neu ei Ddirprwy eisoes wedi mynd iddynt wrth gyflawni ei ddyletswyddau ac mae'n eu hadennill gan y sefydliad.

Diffinnir gwariant fel unrhyw gost yr aiff y sefydliad iddo ar ran y Comisiynydd neu ei Ddirprwy.

Noder:

1. Lle bo'n briodol, mae'r holl filltiroedd o'r cartref i'r gwaith wedi'u didynnu cyn i'r cais gael ei gyflwyno.

2. Dosbarth teithio safonol yn unig a ddefnyddir oni bai y nodir yn wahanol.

3. Mae gan y Comisiynydd docyn teithio ar y rheilffyrdd ar gyfer pobl hŷn sy'n cael ei ddefnyddio wrth archebu tocynnau trên gan arwain at lai o gostau.

4. Wrth archebu holl ofynion teithio a llety gwneir cymhariaeth o'r holl opsiynau sydd ar gael er mwyn sicrhau gwerth am arian.

5. Ad-delir yr holl hawliadau oni nodir yn wahanol.

 

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012