2017

Treuliau a Gwariant 2017

Rhagfyr
Treuliau
Gwariant

Tachwedd
Treuliau
Gwariant

Hydref
Treuliau
Gwariant

Medi
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Awst
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Gorffennaf
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Mehefin
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Mai
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Ebrill
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Mawrth
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Chwefror
Ni hawliwyd treuliau
Gwariant

Ionawr
Ni hawliwyd treuliau 
Gwariant