Pam allwn i gael fy stopio a’m chwilio?

Ydych chi wedi cael eich stopio a’ch chwilio?

Os ydych wedi cael eich stopio a’ch chwilio yng Ngwent byddai’r Comisiynydd yn hoffi clywed am eich profiad.

Drwy lenwi holiadur byr gallwch ein helpu i wella’r modd mae swyddogion Heddlu Gwent yn stopio a chwilio pobl. Er bod yna rai cwestiynau sylfaenol amdanoch chi, ni fyddwn yn gallu adnabod pwy sydd wedi darparu adborth.

Llenwch yr Arolwg Profiad o Stopio a Chwilio 

Os ydych, am unrhyw reswm, yn cael eich stopio a’ch chwilio fwy nag unwaith, gallwch lenwi’r arolwg bob tro – bydd hyn yn helpu inni ddarganfod a yw profiadau pobl yn newid.

Bydd ymatebion yn cael eu gwerthuso yn rheolaidd a’u bwydo’n ôl i’r Comisiynydd a’r Prif Gwnstabl er mwyn helpu i lywio eu trafodaethau ar y defnydd o stopio a chwilio yng Ngwent.

Sylwch: os ydych yn teimlo eich bod wedi cael eich trin yn annheg wrth i chi gael eich chwilio, ni ellir defnyddio’r arolwg i wneud cwyn. Mae gwybodaeth am sut i gwyno ar gael ar y wefan hon