Ble ellir cynnal chwiliadau?

Hapsamplu stopio a chwilio

Ym mis Ionawr 2013, penderfynodd y Comisiynydd weithredu gweithdrefn hapsamplu stopio a chwilio i'w gyflawni ar ei ran gan grŵp hapsamplu (Cofnod Penderfyniad PCCG-2013-001).

Mae'r grŵp wedi derbyn Amodau Gorchwyl ac mae'n cynnwys aelodau'r Grŵp Cynghori Annibynnol sy’n cyflawni'r ymarfer fel cynrychiolwyr y gymuned.

Caiff y grŵp ei gydgysylltu a'i gefnogi gan staff swyddfa'r Comisiynydd. Caiff canlyniadau'r ymarfer craffu eu hadrodd i Fwrdd Strategaeth a Perfformiad Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i'w hystyried gan y Comisiynydd a'r Prif Swyddogion

Adroddiad Hapsamplu Stopio a Chwilio Gorffennaf 2014

Adroddiad Hapsamplu Stopio a Chwilio Ebrill 2013