Beth yw stopio a chwilio?

Beth yw stopio a chwilio?

Ceir nifer o ddeddfau sy’n rhoi pwerau i swyddogion stopio a chwilio person neu gerbyd heb orfod eu harestio gyntaf. Y rhai a ddefnyddir fynychaf yw:

  • Cod A o Ddeddf yr Heddlu a Thystiolaeth Droseddol 1984 (PACE Cod A), sy’n ymwneud â chwiliadau am arfau, eiddo wedi’i ddwyn, tân gwyllt o’r math a ddefnyddir mewn arddangosfeydd neu eitemau y gellid eu defnyddio i gyflawni trosedd;
  • Adran 23 o Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau 1971, sy’n ymwneud â chwiliadau am gyffuriau dan reolaeth;
  • Adran 60 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol a’r Drefn Gyhoeddus 1994, sy’n ymwneud â chwiliadau am arfau ymosodol neu offer peryglus y gellid eu defnyddio, neu a all fod wedi cael eu defnyddio mewn digwyddiadau o drais difrifol; ac
  • Adrannau 43 a 47A1 o Ddeddf Terfysgaeth 2000, sy’n ymwneud â chwiliadau am dystiolaeth neu eitemau mewn perthynas â therfysgaeth.

 ---------------------------------------------
1 Ym mis Mawrth 2001, diddymwyd Rhannau 44-47 o Ddeddf Terfysgaeth 2000 gan Orchymyn (adfer) 2011 Deddf Terfysgaeth 2000 a chymerodd Rhan 47A eu lle.