Gwybodaeth Hawdd ei Darllen

Gwybodaeth Hawdd ei Darllen

Caiff y dudalen hon ei diweddaru gyda gwybodaeth hawdd ei darllen a lunir gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, neu a fydd ar gael i'r Swyddfa honno.

Gwybod Eich Hawliau - Stopio a Chwilio (fersiwn hawdd ei darllen)

Gwybodaeth am eich Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu   Saesneg

Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion Cydraddoldeb (hawdd ei darllen)   Saesneg    

Cynllun yr Heddlu a Throseddu 2013-2017 (hawdd ei darllen)   

Sut i wneud Cwyn am yr Heddlu (hawdd ei darllen - saesneg)